Vai trò của chăm sóc giảm nhẹ

Chăm sóc giảm nhẹ là sự kết hợp nhiều biện pháp để làm giảm sự đau khổ và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh thông qua sự phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị đau, những vấn đề tâm lý và thực thể khác, cung cấp sự tư vấn và hỗ trợ tập trung vào những vấn đề xã hội, tâm linh mà bệnh nhân và gia đình đang phải gánh chịu.

cham so giam nhe