Viêm tắc động mạch ngoại biên

Máu đem các chất dinh dưỡng tới mọi cơ quan trong cơ thể qua hệ thống các mạch máu, mạch máu có thể bị viêm, tắc từ một nguyên nhân nào đó dẫn đến các bệnh lý mạch máu. Viêm tắc động mạch ngoại biên khiến phải đoạn chi có yếu tố chính là hút thuốc lá là một ví dụ.

benh_dong_mach_minhanh 1

BVQT Minh Anh