Đa mô thức trong điều trị ung thư

Điều trị đa mô thức là phương pháp điều trị có sử dụng nhiều hơn một loại thuốc hoặc phương thức (so với đơn trị liệu, chỉ sử dụng một phương pháp điều trị).

Thông thường, các phương pháp có thể kết hợp trong điều trị ung thư như: phẫu thuật; tại chỗ hay tại vùng; xạ trị; hóa trị; toàn thân; liệu pháp đích.

da mo thuc_minhanh