Ths. BS. Nguyễn Hoài Thu

Họ và tên:  NGUYỄN HOÀI THU

Sinh ngày: 02 tháng 09 năm 1961

Nơi sinh Hà Nội

Tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa năm 1985 hệ dài hạn

Tốt nghiệp Bác sỹ chuyên khoa cấp I Ngoại Nhi  năm 1991

Tốt nghiệp Thạc sỹ Y học chuyên ngành Ngoại Nhi năm 2001

Tu nghiệp Phẫu thuật mạch máu và can thiệp nội mạch tại Nice – Pháp năm 1994-1996

Giảng viên chính Bộ môn Ngoại Nhi  Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh -1987-1992.

Giảng viên chính Bộ môn Ngoại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 1992-2006

Uỷ viên Ban chấp hành Hội Hình ảnh học TPHCM

Phó chủ tịch Hội Tĩnh mạch học TP Hồ Chí Minh

Hội vin chính thức Hội can thiệp nội mạch Mỹ ID 88222

Hội vin chính thức Hội X quang Pháp ID 107228

Hội viên chính thức Hội bất thường mạch máu Quốc tế ID 472

Công trình nghiên cứu cấp cơ sở đã được đăng tải trên các tạp chí y học có uy tín: 15 bài.